Φύλλα εργασίας με τα γράμματα

Εδώ θα βρείτε φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία των γραμμάτων της αλφαβήτα. Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν τα παρακάτω φυλλάδια.
Η σειρά που προτείνεται η διδασκαλία των γραμμάτων είναι αντίστοιχη με αυτή που προτείνει το βιβλίο της Ά δημοτικού.

Φύλλα εργασίας με τα γράμματα

A  O  E  I
αλφα                       ομικρον                 έψιλον                   γιώτα
T  Π  Λ   Σ
πι                                 ταφ                        λάμδα                    σίγμα
K  N  R  Θ
κάπα                         νι                             ρο                     θήτα
M  H  G  X
μι                               ήτα                       γάμα                        χι
Z   Y    B     Ω
ζήτα                       ύψιλον                βήτα                     ωμέγα
D   Φ    Ξ     Ψ
δέλτα                       φι                      ξι                         ψι

 

Καρτέλες συλλαβικής μεθόδου (Μέρος 1o)

Με τη συλλαβική μέθοδο δε διδάσκουμε ολόκληρες προτάσεις ή λέξεις, όπως συνέβαινε με τις οπτικές ή ολικές μεθόδους που ήδη έχουν εγκαταλειφθεί, ούτε ένα ένα τα γράμματα, όπως με τις φωνητικές ή αναλυτικοσυνθετικές μεθόδους, αλλά συλλαβές. Η συλλαβική μέθοδος αποφεύγει πολλά προβλήματα των δύο παραπάνω μεθόδων και οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα με ευκολότερο τρόπο. Η όλη εργασία γίνεται όχι ως μάθημα αλλά ως παιχνίδι. Η αξία της φαίνεται ιδιαίτερα στα παιδιά με δυσκολίες μάθησης.

Πατήστε τα παρακάτω link για να κατεβάσετε σε μορφή PDF και να εκτυπώσετε είτε σε έγχρωμη είτε σε ασπρόμαυρη μορφή εικονογραφημένες καρτέλες με τις συλλαβές.

Έγχρωμες καρτέλες συλλαβικής μεθόδου (Μέρος 1ο)

Ασπρόμαυρες καρτέλες συλλαβικής μεθόδου (Μέρος 1ο)

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε πολύ χρήσιμες καρτέλες με τα γράμματα της αλφαβήτας. Μπορείτε να τις εκτυπώσετε,να τις πλαστικοποιήσετε και να τις κολλήσετε στην τάξη έτσι ώστε οι μικροί μαθητές μέσα από την καθημερινή τριβή και εξάσκηση να μάθουν γρήγορα και εύκολα τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου.

καρτέλες αλφαβήτας

 

A B Γ Δ

AΛΦΑ                             ΒΗΤΑ                             ΓΑΜΑ                      ΔΕΛΤΑ

E ZH Θ

ΕΨΙΛΟΝ                         ΖΗΤΑ                             ΗΤΑ                               ΘΗΤΑ

I K Λ Μ

ΓΙΩΤΑ                          ΚΑΠΑ                           ΛΑΜΔΑ                         ΜΙ

N  Ξ O Π

ΝΙ                                 ΞΙ                                ΟΜΙΚΡΟΝ                    ΠΙ

P Σ T Y

ΡΟ                               ΣΙΓΜΑ                        ΤΑΦ                              ΥΨΙΛΟΝ

Φ X Ψ Ω

ΦΙ                                  ΧΙ                                ΨΙ                              ΩΜΕΓΑ

Επαναληπτικό φυλλάδιο στα φωνήεντα α,ο,ε,ι

Πατήστε τον παραπάνω σύνδεσμο για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε δωρεάν ένα επαναληπτικό φυλλάδιο με τα φωνήεντα α,ο,ε,ι.

5. Επαναληπτικο στο α ο ε ι

Το γράμμα Ι

Πατήστε τον παραπάνω τίτλο για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε δωρεάν ένα φύλλο εργασίας με το γράμμα Ι.  Κατάλληλο για μαθητές Α δημοτικού καθώς και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

4. Το γράμμα ι