Παιχνίδια γνωριμίας, εμπιστοσύνης, συνεργασίας

Τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο τεύχος αυτό μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να γνωριστούν με αστείους τρόπους μέσα σε μια χαλαρή και υποστηρικτική ατμόσφαιρα.  Καθώς γελούν και διασκεδάζουν ενισχύεται η προσωπική ανάπτυξη, αποκτούν σωματογνωσία και αυτοεκτίμηση.  Ταυτόχρονα καλλιεργείται η γνωριμία του άλλου, η έκφραση και το μοίρασμα συναισθημάτων.

Παρότι κύριος στόχος είναι η αλληλεπίδραση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας που θα τους επιτρέπουν να αισθάνονται θετικά και να συνεργάζονται, μπορεί να χρησιμοποιούνται και σε σχέση με άλλους στόχους  του αναλυτικού προγράμματος όπως: ανάπτυξη εννοιών χώρου, οπτικοκινητικής διάκρισης και συντονισμού, ανάπτυξη λεπτής και αδρής κινητικότητας, λόγου κ.τ.λ.

Πολλά από αυτά παίζονται σε κύκλο, που από μόνος του βοηθάει στη δημιουργία ισότιμων σχέσεων καθώς οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν ο ένας τον άλλον και να προσέχουν αυτόν που μιλάει.

Άλλα παιχνίδια υλοποιούνται με τα παιδιά σε ζευγάρια και άλλα παίζονται σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες.

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερα υλικά, αλλά καλό είναι να υπάρχει αρκετός χώρος για να κινούνται άνετα.

Παιχνίδια γνωριμίας, εμπιστοσύνης, συνεργασίας 1Παιχνίδια γνωριμίας-επικοινωνίας 2

Διηγούμαι και γράφω ιστορίες (Αναδιήγηση)

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξάσκηση στην κατανόηση και συγγραφή κειμένου αυτοπαρουσίασης, την εκμάθηση του σχετικού λεξιλογίου, σύνδεση των ουσιαστικών με κόμμα και με και, και την εξοικείωση με στοιχεία δομής του γλωσσικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας.

 
Continue reading

Διαβάζω (παραγωγή γραπτού λόγου- εκπαίδευση μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών)

Το «Διαβάζω 3» αποτελείται από:
Εικονογραφημένες ιστορίες με θέματα από την οικογενειακή ζωή
και δημιουργικές δραστηριότητες.
Το «Διαβάζω 3» δημιουργήθηκε για:
• Βελτίωση της σιωπηλής και ηχηρής αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών.
• Βελτίωση της ικανότητας των μαθητών στην κατανόηση του γραπτού λόγου.
• Δυνατότητα παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
• Δυνατότητα προφορικής και γραπτής έκφρασης προσωπικών εμπειριών
με αφόρμηση την ανάγνωση των ιστοριών.
• Εξάσκηση στην παρατήρηση, στην ανάγνωση και στη δυνατότητα επιλογής τίτλων
για κάθε ιστορία.
• Εμπλουτισμό των γεωγραφικών και πολιτισμικών γνώσεων των μαθητών.
• Εξοικείωση με τα επαγγέλματα.

Το «Διαβάζω 4» αποτελείται από οκτώ αφηγηματικές ιστορίες που έχουν ως βασικό θέμα τους τον χρόνο, με την ευρεία του έννοια, και τη σχέση του με την καθημερινή μας ζωή.
Το «Διαβάζω 4» δημιουργήθηκε με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τον αφηγηματικό λόγο και τη τη βελτίωση της ικανότητάς τους στην κατανόηση του γραπτού λόγου, τον εμπλουτισμό γνώσεων, τη ευαισθητοποίηση των μαθητών σε διαπολιτισμικά θέματα, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την έκφραση συναισθημάτων και προσωπικών σκέψεωνΔιαβάζω 1

Διαβάζω 2 (πρώτο βιβλίο)

Διαβάζω 2 (δεύτερο βιβλίο)
Continue reading