Πρόσθεση με τη χρήση συμβόλων

Χωρίς τίτλο      Χωρίς τίτλο

Φύλλο εργασίας 1                      Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2                      Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3                      Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4                      Φύλλο εργασίας 4

Χωρίς τίτλο     Χωρίς τίτλο
μέσα στη δεκάδα                     υπέρβαση της δεκάδας
Φύλλο εργασίας 1                   Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2                   Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3                   Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4                    Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5                    Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6                    Φύλλο εργασίας 6

Φύλλο εργασίας 7                     Φύλλο εργασίας 7

Φύλλο εργασίας 8                     Φύλλο εργασίας 8

Φύλλο εργασίας 9                     Φύλλο εργασίας 9

Φύλλο εργασίας 10                   Φύλλο εργασίας 10

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ae

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3