Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων


PictureΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται να

  • καταστούν οι μαθητές ικανοί να γράφουν την πράξη της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων
  • ασκηθούν οι μαθητές περαιτέρω στις προσθέσεις και αναλύσεις αριθμών σε αθροίσματα

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6

Φύλλο εργασίας 7

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture             Picture

Υπολογίζω με τη βοήθεια της αριθμογραμμής        Παίζω με την πρόσθεση

Τα χελωνάκια - Πρόσθεση, χρήση +, =             Τα σύκα - Κάθετη πρόσθεση

Πρόσθεση, χρήση +, =                                                 Κάθετη πρόσθεση

Το στοίχημα - Πρόσθεση, κάθετη και οριζόντια

Πρόσθεση, κάθετη και οριζόντια