Διαιρέτες και πολλαπλάσια

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να λύνουν προβλήματα που απαιτούν τη διαχείριση αριθμών με πολλαπλάσια και διαιρέτες.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Nα αναλύουν αριθμούς σε γινόμενο παραγόντων χρησιμοποιώντας δεντροδιάγραμμα,διαίρεση, προπαίδεια.
 • Nα διακρίνουν τις έννοιες διαιρέτης ενός αριθμού και πολλαπλάσιο ενός αριθμού.
 • Nα βρίσκουν τα κοινά πολλαπλάσια δύο ή περισσότερων αριθμών.
 • Nα χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα (αριθμογραμμή, πίνακας, αντιστοίχιση, προπαίδεια), για να βρίσκουν πολλαπλάσια και κοινά πολλαπλάσια.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας

2
Η προπαίδεια του 2

Η προπαίδεια του 3

Η προπαίδεια του 4

Δείτε επίσης

Καρτέλες με τις προπαίδειες

Ο πολλαπλασιασμός ως διαδοχική πρόσθεση (2,5,6,7,8,9)

Φύλλα εργασίας με τα γινόμενα

Επιλύω προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Προβληματικές καταστάσεις πολλαπλασιασμού. Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού (με διψήφιο πολλαπλασιαστή). Η προσεταιριστική και η επιμεριστική ιδιότητα.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να αναγνωρίζουν προβληματικές καταστάσεις στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλαπλασιασμό,
 • να γνωρίσουν καλύτερα την προσεταιριστική ιδιότητα στον πολλαπλασιασμό και την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση,
 • να εκτιμούν γινόμενα φυσικών αριθμών και να ελέγχουν την εκτίμησή τους υπολογίζοντας με διαφορετικές στρατηγικές,
 • να χρησιμοποιούν στρατηγικές με σύντομο πολλαπλασιασμό με αριθμούς όπως το 9,19,29 κτλ,
 • να μπορούν να διατυπώσουν απλά προβλήματα πολλαπλασιασμού,
 • να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους για τη συνήθη τεχνική του πολλαπλασιασμού

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Επιλύω προβλήματα

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Για περισσότερη εξάσκηση στην προπαίδεια πατήστε εδώ

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture     Picture

Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Πράξεις.Πολλαπλασιασμός φυσικών και ιδιότητες. Εμπέδωση και επέκταση των γνώσεων που προβλέπονται στη Γ  Δημοτικού. Η έννοια του πολλαπλασίου

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να ενεργοποιήσουν, να εφαρμόσουν και να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους για την προπαίδεια,
 • να χρησιμοποιούν την επαναλαμβανόμενη πρόσθεση στη θέση του πολλαπλασιασμού (π.χ. στην περίπτωση απλών δεκαδικών αριθμών),
 • να εκτελούν απλούς πολλαπλασιασμούς νοερά,
 • να αναπτύξουν στρατηγικές υπολογισμού γινομένων με αξιοποίηση της αντιμεταθετικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού καθώς και της επιμεριστικής ιδιότητας ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση,
 • να εικονοποιούν την επιμεριστική ιδιότητα με πίνακα διπλής εισόδου και με διάγραμμα,
 • να θυμηθούν τον κανόνα γρήγορου υπολογισμού του γινομένου ενός αριθμού με δυνάμεις του 10 και να τον εξηγήσουν με βάση την προσεταιριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού  ,
 • να ελέγχουν αν κάποιος αριθμός είναι πολλαπλάσιο ενός άλλου αξιοποιώντας την προπαίδεια,
 • να αναγνωρίζουν τα πολλαπλάσια του 2,5 και 10,
 • να αναλύουν αριθμούς σε γινόμενα με διαφορετικούς τρόπους.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Για περισσότερη εξάσκηση στην προπαίδεια πατήστε εδώ

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών