Περσικοί πόλεμοι

Μάθημα 15ο : Το Περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μ.Ασίας

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία για τη δημιουργία, την επέκταση και το χαρακτήρα του κράτους των Περσών ώς το τέλος του 6oυ αιώνα, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούσαν στις ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας.
• Να γνωρίσουν την επανάσταση και την προσπάθεια για ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας.
• Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες σχετικές με την ενότητα, όπως: σατράπης, λεηλασία,επανάσταση.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Το Περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μ.Ασίας

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Continue reading

Διαγωνίσματα Ιστορίας Δ τάξης

Παρακάτω παρατίθενται ανά ενότητα φύλλα αξιολόγησης τα οποία μπορείς να τα εκτυπώσεις και να τα συμπληρώσεις.

1. Γεωμετρικά Χρόνια

2. Αρχαϊκά χρόνια (κεφάλαια 5-9)

2α. Αρχαϊκά χρόνια (κεφάλαια 10-14)

3. Περσικοί πόλεμοι

4. Χρυσός αιώνας

5. Πελοποννησιακός πόλεμος

6. Η Μακεδονία

7. Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου

8. Ρώμη και Ελλάδα