Θυμάμαι ότι έμαθα από τη Γ’ τάξη

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Picture

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διερεύνηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών από τη Γ τάξη

Αναλυτικά ελέγχουμε αν τα παιδιά μπορούν:

  • να απαγγέλλουν, να διαβάζουν και να γράφουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 10.000
  • να αναλύουν τους αριθμούς σε Χιλιάδες, Εκατοντάδες, Δεκάδες και Μονάδες και να κάνουν βασικούς νοερούς υπολογισμούς για φυσικούς αριθμούς μέχρι το 10.000 (περάσματα στις δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες)
  • να χειρίζονται τις έννοιες μεγαλύτερο, μικρότερο, ενδιάμεσο
  • να χρησιμοποιούν το ημερολόγιο και το ρολόι
  • να εντοπίζουν θέσεις σε πλέγμα χρησιμοποιώντας τους όρους γραμμή-στήλη
  • να χρησιμοποιούν δεκαδικούς αριθμούς για να περιγράψουν μικρά χρηματικά ποσά
  • να αντλούν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες που δίνονται από διάφορες πηγές (εικόνα, κείμενο)

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
Φύλλο εργασίας 1

Επαναληπτικά φυλλάδια στις πράξεις

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

 

Σύγκριση αριθμών- Τα σύμβολα <, > και =


PictureΣΤΟΧΟΙ

Μεταξύ των στόχων του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Η άσκηση των μαθητών στη χρήση των συμβόλων < , > και = προκειμένου να συγκρίνουν ποσότητες και αριθμούς
  • Η εμπέδωση από την πλευρά των μαθητών της σειράς των αριθμών μέχρι το 10
  • Η άσκηση των μαθητών στην ανάγνωση και τη γραφή των αριθμολέξεων μέχρι το 5

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

 
Καρτέλες ανισότητας: νάνος-γίγαντας

Καρτέλες : σύμβολα ανισότητας

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ

Φύλλο εργασίας 1 (για αμβλύωπες)

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το παιχνίδι με τα βότσαλα - Ίσοι και άνισοι αριθμοί Οι γραμμές του τρένου - Σύγκριση και διάταξη αριθμών 0 - 10
Ίσοι και άνισοι αριθμοί                                Σύγκριση και διάταξη των αριθμών 0-10