Λαβύρινθοι

Οι λαβύρινθοι είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς, θεραπευτές και γονείς, προσφέροντας πολλά οφέλη στα παιδιά.
Είναι μία ευχάριστη δραστηριότητα που ενισχύει την συγκέντρωση της προσοχής. Πέρα από αυτό όμως, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι να επιλύουν προβλήματα καθώς επίσης και να προσανατολίζονται στο χώρο και στο χαρτί. Μία άσκηση ιδιαίτερα χρήσιμη που θα τα βοηθήσει μετέπειτα στη γραφή και στην ανάγνωση, αφού εξασκούνται μέσα από την οπτική σάρωση της λύσης του γρίφου. Με τις ευχάριστες δραστηριότητες των λαβυρίνθων, τα μικρά παιδιά ενισχύουν τον οπτικοκινητικό συντονισμό, δεξιότητα απαραίτητη για τη γραφοκινητική διαδικασία.
Πριν ξεκινήσουν να λύσουν τον γρίφο του λαβύρινθου, προτείνετε στα παιδιά να κάνουν τη διαδρομή μια-δυο φορές με το δάχτυλό τους. Με αυτό τον τρόπο το παιδί θα βιώσει καλύτερα τη διαδρομή και θα θυμάται την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει.

Επίπεδο εύκολο : ηλικίες από 4 χρόνων

1ο τεύχος