Αφαίρεση

Φ1

Αφαίρεση με τη χρήση συμβόλων%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b1
Κάθετες αφαιρέσεις 4ψήφιων αριθμών