Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 
PictureΜάθημα 30ο : Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν την ανάπτυξη μιας νέας δύναμης στον ελληνικό χώρο, αυτής του μακεδονικού κράτους.
• Να γνωρίσουν την προσωπικότητα του Φιλίππου και να την κρίνουν από πολιτική και στρατιωτική άποψη.
• Να συνειδητοποιήσουν τους δεσμούς της Μακεδονίας με τα άλλα ελληνικά κράτη της εποχής.
• Να γνωρίσουν τις προσπάθειες του Φιλίππου για την ένωση των Ελλήνων εναντίον των Περσών.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Continue reading

Διαγωνίσματα Ιστορίας Δ τάξης

Παρακάτω παρατίθενται ανά ενότητα φύλλα αξιολόγησης τα οποία μπορείς να τα εκτυπώσεις και να τα συμπληρώσεις.

1. Γεωμετρικά Χρόνια

2. Αρχαϊκά χρόνια (κεφάλαια 5-9)

2α. Αρχαϊκά χρόνια (κεφάλαια 10-14)

3. Περσικοί πόλεμοι

4. Χρυσός αιώνας

5. Πελοποννησιακός πόλεμος

6. Η Μακεδονία

7. Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου

8. Ρώμη και Ελλάδα