Επίθετα σε -ιμος, -ικος, -ινος

Εδώ θα βρείτε φύλλα εργασίας με τα επίθετα σε -ιμος, -ικος, -ινος

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε και τις παρακάτω καρτέλες για να διακοσμήσετε τους τοίχους της τάξης σας


επίθετα -ινος
Καρτέλα 1

επίθετα -ινός
Καρτέλα 2