Διαγωνίσματα Φυσικής Ε τάξης

Υλικά σώματα

Μίγματα

Ενέργεια

Πεπτικό σύστημα

Θερμότητα

Ηλεκτρισμός

Φως

Ήχος

Μηχανική

Ενέργεια

Picture                 1-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1            

Βιβλίο Μαθητή                            Τετράδιο Εργασιών               
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Να αποκτήσουν οι μαθητές γενικές γνώσεις για την ενέργεια και τις πηγές ενέργειας. Να γνωρίσουν το πετρέλαιο, τους ορυκτούς άνθρακες και το φυσικό αέριο ως πηγές ενέργειας και επιπλέον την προέλευση, την επεξεργασία, την μεταφορά, τις χρήσεις τους στη βιομηχανία και στα σπίτια μας, καθώς και την περιβαλλοντική ρύπανση που επιφέρουν, αντιδιαστέλλοντάς τις με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

Διαγωνίσματα Φυσικής ΣΤ τάξης Δημοτικού

Στη Φυσική επιδιώκεται οι µαθητές να έλθουν σε επαφή µε σύγχρονες ιδέες και θέµατα από το χώρο της Φυσικής, προσαρµοσµένα βέ­βαια στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης και τα ενδιαφέροντα των µαθητών κάθε βαθµίδας, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος της επιστηµονικής εγκυρότητας.

Ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας σύγχρονα ευρήµατα της γνωστικής ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής έρευνας, είναι δυνατόν, µε χρήση κατάλληλων δραστηριοτήτων: να βοηθήσει τον µαθητή να διακρίνει την ανεπάρκεια των απόψεών του για την ερµηνεία των φαινοµένων, να τον οδηγήσει στην οικοδόµηση και χρήση επιστηµονικών προτύπων-«µοντέλων» προκειµένου να περιγράψει, να ερµηνεύσει και να προβλέψει ορισµένα φυσικά φαινόµενα και διαδικασίες.

Η προσέγγιση των παραπάνω στόχων αναµφισβήτητα διευκολύνεται από τη χρήση στην εκπαίδευση των νέων τεχνολογιών. Τα νέα παιδαγωγικά εργαλεία (εκπαιδευτικό λογισµικό, ∆ιαδίκτυο, συστήµατα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης των µετρήσεων) πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες των µαθητών να συγκεντρώνουν, αναλύουν, οπτικοποιούν, µοντελοποιούν και κοινοποιούν δεδοµένα ώστε οι µαθητές, µε την ενεργό συµµετοχή τους, να κατανοούν βασικές αρχές και νόµους της Φυσικής.

1.Ενέργεια

 
2.  Θερμότητα

3. Έμβια- Άβια

4. Φυτά

5. Ζώα

6. Οικοσυστήματα

7. Αναπνευστικό σύστημα

8. Κυκλοφορικό σύστημα

9. Ηλεκτρομαγνητισμός

10. Φως

11. Οξέα- Βάσεις- Άλατα

12. Μεταδοτικές Ασθένειες

13. Αναπαραγωγικό σύστημα

 

 

 

 

Ενέργεια

%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα

Φ.Ε.2 Η ενέργεια αποθηκεύεται

Φ.Ε.3 Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή

Φ.Ε.4 Η ενέργεια υποβαθμίζεται

Φ.Ε.5 Τροφές και ενέργεια

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

Ενέργεια

Picture       Picture        

Βιβλίο μαθητή                       Τετράδιο εργασιών                      Βιβλίο δασκάλου

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  • Να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για την ενέργεια, τις πηγές της, για τις διάφορες μορφές της καθώς και για τις μετατροπές της.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Να αναφέρουν οι μαθητές ότι η ενέργεια μπορεί να έχει διάφορες μορφές.
  • Να εξηγήσουν οι μαθητές ότι η ενέργεια μπορεί να αποθηκεύεται και να αναφέρουν διάφορες πηγές ενέργειας.
  • Να εξηγήσουν οι μαθητές ότι η ενέργεια μπορεί να μετατρέπεται από μία μορφή σε μία άλλη.
  • Να αναφέρουν οι μαθητές πως  πολλές φορές προκαλούμε εμείς οι ίδιοι τη μετατροπή της ενέργειας στη μορφή που μας είναι κάθε φορά χρήσιμη.
  • Να εξηγήσουν οι μαθητές πως σε όλες τις ενεργειακές μετατροπές ένα μέρος της ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα, την οποία δε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
  • Να αναφέρουν οι μαθητές ότι και ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένας μετατροπέας ενέργειας
  • Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι το ενεργειακό περιεχόμενο των τροφών που καταναλώνει κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι αντίστοιχο της ενέργειας που απαιτείται για τις δραστηριότητές του.

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα

Φ.Ε.2 Η ενέργεια αποθηκεύεται

Φ.Ε.3 Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή

Φ.Ε.4 Η ενέργεια υποβαθμίζεται

Φ.Ε.5 Τροφές και ενέργεια

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

Επαναληπτικό φυλλάδιοΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

Picture              Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Στιγμιότυπο οθόνης

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας                                  Ενέργεια: Μορφές και μετατροπές

και εξοικονόμηση ενέργειας

 

             

Κουίζ με τις μορφές ενέργειας                               Λογισμικό πηγές ενέργειας

Ψάξε να βρεις τα μέρη όπου χρησιμοποιείται ενέργεια άσκοπα. Δοκίμασε να πετύχεις τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Είσαι έτοιμος; Το σπίτι των βροχοποιών είναι γεμάτο εκπλήξεις!

Picture

Το σπίτι των βροχοποιών