Εισαγωγή στα κλάσματα

fractioncirclescolor1-200x294 (1)                                 fraction-write-worksheet-1

Φύλλο εργασίας 1                                                        Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2                                                        Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3                                                        Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

 

 

Χωρίς τίτλο                                 Fractions-Worksheets-Making-Fractions

Φύλλο εργασίας 1                                                          Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

 

fractionscircle1
Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πάτα πάνω στις εικόνες για να παίξεις παιχνίδια με τα ισοδύναμα κλάσματα

 

Picture

Γράψε το κλάσμα

Picture

Χώρισε  σε κομμάτια την πίτσα  και πάρε με κλικ όσα λέει το κλάσμα

Δείτε επίσης
Καρτέλες Κλασματικές Μονάδες
Ισοδύναμα Κλάσματα
Σύγκριση κλασμάτων
Πρόσθεση Κλασμάτων

Κλάσματα

   

Καρτέλες κλάσματα-μήλο                                      Καρτέλες κλάσματα-τούρτα

(μεταφρασμένα στα ελληνικά)
 

fractions-made-easy-halves-1

Καρτέλες – Κλασματικοί αριθμοί

 

τεσσερα κομ

Καρτέλες κλάσματα- πίτσα

 

fractioncirclescolor1-200x294 (1)

Εισαγωγή στα κλάσματα

 

Χωρίς

Ισοδύναμα Κλάσματα

Χωρίς τίτλο

Σύγκριση Κλασμάτων

Χωρίς τίτλο

Δεκαδικά Κλάσματα

fraction-6-5
Ομώνυμα Κλάσματα

Εισαγωγή στα κλάσματα

Picture Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να οδηγήσει τους μαθητές να καταστούν ικανοί να:

  • χρησιμοποιούν εκφράσεις από την καθημερινή ζωή σχετικές με τα κλάσματα και να εμβαθύνουν στη σημασία τους.
  • πραγματοποιούν χωρισμούς, διπλώσεις και μοιρασιές σε ίσα μέρη και να αξιολογούν τις σχέσεις μεταξύ των μεριδίων της διανομής.
  • συνδέσουν τη γραφή των κλασματικών μονάδων με το μέρος του όλου μίας ποσότητας

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής
Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Μπορείς να περάσεις στην απέναντι όχθη;


Βάλε την πίτσα στα πιάτα