Διαιρέτες και πολλαπλάσια

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να λύνουν προβλήματα που απαιτούν τη διαχείριση αριθμών με πολλαπλάσια και διαιρέτες.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Nα αναλύουν αριθμούς σε γινόμενο παραγόντων χρησιμοποιώντας δεντροδιάγραμμα,διαίρεση, προπαίδεια.
 • Nα διακρίνουν τις έννοιες διαιρέτης ενός αριθμού και πολλαπλάσιο ενός αριθμού.
 • Nα βρίσκουν τα κοινά πολλαπλάσια δύο ή περισσότερων αριθμών.
 • Nα χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα (αριθμογραμμή, πίνακας, αντιστοίχιση, προπαίδεια), για να βρίσκουν πολλαπλάσια και κοινά πολλαπλάσια.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Τέλεια και ατελής διαίρεση

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Τέλεια και ατελής διαίρεση με μονοψήφιο διαιρέτη. Η έννοια του υπολοίπου.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να γνωρίσουν τι είναι υπόλοιπο,
 • να διευρύνουν ανοιχτές προβληματικές καταστάσεις σχετικά με την έννοια του υπολοίπου,
 • να γνωρίσουν ότι ένας αριθμός διαιρεί ακριβώς μόνο τα πολλαπλάσιά του,
 • να αναλύουν τον διαιρετέο σε πολλαπλάσια του διαιρέτη και να διακρίνουν αν υπάρχει και ποιο είναι το υπόλοιπο,
 • να επαληθεύσουν την ατελή διαίρεση

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

Διαιρώ με διάφορους τρόπους

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Στρατηγικές υπολογισμού στη διαίρεση. Ευκλείδεια διαίρεση χωρίς υπόλοιπο.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να εφαρμόσουν στρατηγικές υπολογισμού σε προβλήματα διαίρεσης,
 • να θυμηθούν και να σταθεροποιήσουν τη συνήθη τεχνική της διαίρεσης μς μονοψήφιο διαιρέτη,
 • να διακρίνουν τη διαίρεση μέτρησης από τη διαίρεση μερισμού (χωρίς να αναφέρονται στην τυπική ορολογία),
 • να διατυπώσουν προβλήματα διαίρεσης, παρόμοιο με δεδομένο πρόβλημα,
 • να αξιολογήσουν πληροφορίες και να επιλέγουν τι τους είναι απαραίτητογια την επίλυση προβλήματος.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών
 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Οι μαθητές να είναι ικανοί να λύνουν προβλήματα με καταστάσεις μερισμού, χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές (η έννοια της διαίρεσης ως διαδοχική αφαίρεση ή ως αντίστροφη διαδικασία από τον πολλαπλασιασμό)
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

 • Μοιράζουν δίκαια, είτε αφαιρώντας διαδοχικά ανά 1 είτε ανά 2, ανά 3 κτλ(η διαίρεση ως διαδοχική αφαίρεση) και να αναγνωρίζουν το σύμβολο :
 • Χρησιμοποιούν την προπαίδεια (διαδοχική πρόσθεση) ως στρατηγική επίλυσης προβλημάτων μερισμού.
 • Χρησιμοποιούν την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση
 • Λύνουν προβλήματα που απαιτούν την χρήση προπαίδειας
 • Εργάζονται σε ομάδες τεσσάρων ατόμων

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλα εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

Σε προηγούμενο κεφάλαιο εισαγάγαμε στους μαθητές την έννοια του πολλαπλασιασμού με τη διαδικασία της επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης, χρησιμοποιώντας εμπειρικές καταστάσεις οι οποίες ήταν οικείες στο σύνολο των παιδιών. Στο μάθημα αυτό θα συνεχίσουμε την εξάσκηση των μαθητών σε καταστάσεις πολλαπλασιασμού χρησιμοποιώντας τον όρο φορές και όχι το σύμβολο x. Θα ασκήσουμε επίσης τους μαθητές σε καταστάσεις μοιρασιάς. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των βασικών στόχων περιλαμβάνονται οι εξής:

 • η εισαγωγή των μαθητών σε στοιχειώδεις καταστάσεις πολλαπλασιασμού, κατά τις οποίες ο πολλαπλασιασμός αντιμετωπίζεται ως επαναλαμβανόμενη πρόσθεση
 • η ενασχόληση με καταστάσεις επανάληψης που αναφέρονται στην άμεση εμπειρία του παιδιού, όπως είναι το παραμύθι με τα 3 γουρουνάκια, οι 4 ρόδες του αυτοκινήτου κτλ.
 • η ενασχόληση με τα πολλαπλάσια του 3 και 4
 • η περαιτέρω άσκηση των μαθητών στην προφορική αρίθμηση ανά 3 και 4
 • η άσκηση των μαθητών σε εμπειρικές καταστάσεις μοιρασιάς σε ίσα μέρη

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1