Γεωμετρικά χρόνια

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Μάθημα 1ο: Η κάθοδος των Δωριαίων

ΣΤΟΧΟΙ

• Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της καθόδου και εγκατάστασης των Δωριαίων και να κατανοήσουν την ιστορική έννοια «κάθοδος»
• Να γνωρίσουν τις συνθήκες και τις αιτίες που έκανα τους Δωριείς να μετακινηθούν
• Να καταλήξουν σε συμπεράσματα για τους λόγους που τελικά οι Δωριείς επικράτησαν σε σχέση με τον γηγενή πληθυσμό αυτών των περιοχών
• Να εκτιμήσουν τις συνέπειες της εγκατάστασης των Δωριέων σε νέες περιοχές

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η κάθοδος των Δωριαίων

Μάθημα 2ο: Οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες

ΣΤΟΧΟΙ

• Να κατανοήσουν τις ιστορικές έννοιες μετακίνηση-μετανάστευση , άποικος-αποικία- αποικισμός
• Να εντοπίσουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του αποικισμού από τα χαρακτηριστικά της κατάκτησης και της μετανάστευσης
• Να διακρίνουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην κάθοδο των Δωριέων και τον Α ελληνικό αποικισμό
• Να αντιληφθούν τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες

Ομαδική Δραστηριότητα
πηγή: https://blogs.sch.gr/nantiaf/archives/650

Μάθημα 3ο: Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων

ΣΤΟΧΟΙ

• Να κατανοήσουν τους λόγους δημιουργίας των πρώτων ποιημάτων
• Να γνωρίσουν τα έπη του Ομήρου και να αντιληφθούν τη διαχρονικότητά τους
• Να διαπιστώσουν την ύπαρξη κοινών θεών στον ελλαδικό χώρο
• Να κατανοήσουν ότι η κοινή θρησκεία των Ελλήνων έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στη διατήρηση της ενότητάς τους

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων

Μάθημα 4ο: Η τέχνη και η γραφή

ΣΤΟΧΟΙ

• Να εντοπίσουν σε έργα τέχνης στοιχεία που δικαιολογούν την ονομασία γεωμετρικά χρόνια
• Να γνωρίσουν πως οι Έλληνες δημιούργησαν το αλφάβητο

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η τέχνη και η γραφή

επιμέλεια ύλης σχεδιαγραμμάτος: Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Επαναληπτικό μάθημα

ΣΤΟΧΟΙ

• Να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση που υπήρχε ανάμεσα στα ιστορικά γεγονότα της συγκεκριμένης εποχής
• Να επαναλάβουν τις γνώσεις που απέκτησαν στις επιμέρους διδακτικές ενότητες
• Να διαπιστώσουν την αλληλεπίδραση και τη διαχρονικότητα που χαρακτηρίζει την τέχνη στην εξέλιξή της

πηγή:Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Επαναληπτικό διαγώνισμα

Διαγωνίσματα Ιστορίας Δ τάξης

Παρακάτω παρατίθενται ανά ενότητα φύλλα αξιολόγησης τα οποία μπορείς να τα εκτυπώσεις και να τα συμπληρώσεις.

1. Γεωμετρικά Χρόνια

2. Αρχαϊκά χρόνια (κεφάλαια 5-9)

2α. Αρχαϊκά χρόνια (κεφάλαια 10-14)

3. Περσικοί πόλεμοι

4. Χρυσός αιώνας

5. Πελοποννησιακός πόλεμος

6. Η Μακεδονία

7. Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου

8. Ρώμη και Ελλάδα