Αρχαϊκά χρόνια (Κεφάλαια 5-9)

 

Μάθημα 5ο : Νέες αποικίες των Ελλήνων

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

  • Να γνωρίσουν πότε και γιατί έγινε ο Β αποικισμός.
  • Να συγκρίνουν τις δύο περιόδους αποικισμού και να εντοπίσουν ομοιότητες με τη μετανάστευση.
  • Να εκτιμήσουν τις αλλαγές που έφερε στη ζωή των κατοίκων ο Β αποικισμός.
  • Να κατανοήσουν τη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στην αποικία και τη μητρόπολη.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Νέες αποικίες των Ελλήνων

Continue reading

Διαγωνίσματα Ιστορίας Δ τάξης

Παρακάτω παρατίθενται ανά ενότητα φύλλα αξιολόγησης τα οποία μπορείς να τα εκτυπώσεις και να τα συμπληρώσεις.

1. Γεωμετρικά Χρόνια

2. Αρχαϊκά χρόνια (κεφάλαια 5-9)

2α. Αρχαϊκά χρόνια (κεφάλαια 10-14)

3. Περσικοί πόλεμοι

4. Χρυσός αιώνας

5. Πελοποννησιακός πόλεμος

6. Η Μακεδονία

7. Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου

8. Ρώμη και Ελλάδα