Λαβύρινθοι

Οι λαβύρινθοι είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς, θεραπευτές και γονείς, προσφέροντας πολλά οφέλη στα παιδιά.
Είναι μία ευχάριστη δραστηριότητα που ενισχύει την συγκέντρωση της προσοχής. Πέρα από αυτό όμως, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι να επιλύουν προβλήματα καθώς επίσης και να προσανατολίζονται στο χώρο και στο χαρτί. Μία άσκηση ιδιαίτερα χρήσιμη που θα τα βοηθήσει μετέπειτα στη γραφή και στην ανάγνωση, αφού εξασκούνται μέσα από την οπτική σάρωση της λύσης του γρίφου. Με τις ευχάριστες δραστηριότητες των λαβυρίνθων, τα μικρά παιδιά ενισχύουν τον οπτικοκινητικό συντονισμό, δεξιότητα απαραίτητη για τη γραφοκινητική διαδικασία.
Πριν ξεκινήσουν να λύσουν τον γρίφο του λαβύρινθου, προτείνετε στα παιδιά να κάνουν τη διαδρομή μια-δυο φορές με το δάχτυλό τους. Με αυτό τον τρόπο το παιδί θα βιώσει καλύτερα τη διαδρομή και θα θυμάται την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει.

Επίπεδο εύκολο : ηλικίες από 4 χρόνων

1ο τεύχος

Επεξεργάζομαι συμμετρικά σχήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Συμμετρία σε επίπεδα σχήματα

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να αναγνωρίζουν τους άξονες συμμετρίας , ενός επίπεδου σχήματος
  • να συμπληρώνουν ένα σχήμα με άξονες συμμετρίας
  • να σχεδιάζουν το συμμετρικό ενός επίπεδου σχήματος ως προς τον άξονα συμμετρίας του.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Εμπέδωση των εννοιών του εμβαδού και της περιμέτρου. Υπολογισμό του εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Σχεδιασμός παραλληλογράμμων χωρίς πλέγμα.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να εμπεδώσουν τις έννοιες του εμβαδού και της περιμέτρου,
  • να εξάγουν και να χρησιμοποιήσουν τον τύπο για τον υπολογισμό του εμβαδού του ορθογωνίου παραλληλογράμμου,
  • να σχεδιάζουν επίπεδα σχήματα με περιορισμούς(δεδομένη περίμετρος, δεδομένο εμβαδόν, δεδομένο πλήθος ορθών γωνιών) χωρίς πλέγμα.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαισθητική προσέγγιση της έννοιας της επιφάνειας. Μέτρηση της επιφάνειας με μυ τυπικές ομάδες

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να κατανοήσουν διαισθητικά την έννοια της επιφάνειας,
  • να διακρίνουν την έννοια του εμβαδού από την έννοια της περιμέτρου,
  • να μετρήσουν την επιφάνεια με μη τυπικές μονάδες μέτρησης,
  • να συγκρίνουν επιφάνειες εμπειρικά

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading