Αριθμοί

οι παρακάτω εικόνες είναι από confessionsofahomeschooler

0 1 2 3
μηδέν                           ένα                                δύο                             τρία
45 6 7
τέσσερα                      πέντε                           έξι                                  εφτά
8 9 1011
οχτώ                           εννέα                          δέκα                             έντεκα
12 13 14 15
δώδεκα                       δεκατρία                     δεκατέσσερα            δεκαπέντε
16 17 18 19
δεκαέξι                      δεκαεφτά                    δεκαοχτώ                   δεκαεννιά
20
είκοσι

Οι εικόνες είναι από το site http://www.cookie.com/


   

  Ο αριθμός 1         Ο αριθμός 2         Ο αριθμός 3         Ο αριθμός 4


   

Ο αριθμός 5           Ο αριθμός 6       Ο αριθμός 8         Ο αριθμός 9


Ο αριθμός 10

Και λίγα ακόμα φύλλα εργασίας σχετικά με τη γραφή των αριθμών.

πηγή: http://www.worksheetfun.com/

1 2 3 4
Φύλλο εργασίας 1     Φύλλο εργασίας 2       Φύλλο εργασίας 3     Φύλλο εργασίας 4

5     6  7    8
Φύλλο εργασίας 5         Φύλλο εργασίας 6         Φύλλο εργασίας 7       Φύλλο εργασίας 8

9    10
Φύλλο εργασίας 9         Φύλλο εργασίας 10

 

 

Οι εικόνες από τα παρακάτω φύλλα εργασίας είναι από το site http://www.math-salamanders.com/


             
Φύλλο εργασίας με το 1    Φύλλο εργασίας με το 2   Φύλλο εργασίας με το 3

 
             
Φύλλο εργασίας με το 4   Φύλλο εργασίας με το 5     Φύλλο εργασίας με το 6

               
Φύλλο εργασίας με το 7   Φύλλο εργασίας με το 8     Φύλλο εργασίας με το 9


Φύλλο εργασίας με το 10

δείτε επίσης ΚΑΡΤΕΛΕΣ

0-10 ποσοτική απεικόνιση   

 σκάλα 1-5                   

  0-20 ποσοτική απεικόνιση

1-9 αριθμοί/ζωάκια

σκάλα 0-10, 0-20το τετράδιο των αριθμών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture   Picture

Σύγκριση, εκτίμηση ποσοτήτων                               Οι αριθμοί από το 1-5

Picture   Picture

Οι αριθμοί 1,2,3                                                           Οι αριθμοί 0,4,5

 

Πηγή: http://www.stintaxi.com/