Τερατάκια

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους ή πάνω στις εικόνες για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας σε μορφή pdf ζωγραφιές με θέμα τα τερατάκια.

Οι εικόνες είναι από το www.activityvillage.co.uκ

 

Frankenstein Colouring Page                                                 Frankenstein Monster Colouring Page

Φρανκεστάιν                                                                             Φρανκεστάιν

 

Loch Ness monster colouring page 2                                       Loch Ness monster colouring page

το τέρας του Λοχ Νες                                                        το τέρας του Λοχ Νες

 

Monster colouring page 1                             Monster colouring page 10

τερατάκι 1                                                                        τερατάκι 2

 

Monster colouring page 11                             Monster colouring page 12

τερατάκι 3                                                                      τερατάκι 4

 

Monster colouring page 13                             Monster colouring page 14

τερατάκι 5                                                                       τερατάκι 6

 

Monster colouring page 15                             Monster colouring page 16

τερατάκι 7                                                                       τερατάκι 8

 

Monster colouring page 17                             Monster colouring page 18

τερατάκι 9                                                                         τερατάκι 10

 

Monster colouring page 19                             Monster colouring page 2

τερατάκι 11                                                                    τερατάκι 12

 

Monster colouring page 20                            Monster colouring page 21

τερατάκι 13                                                                       τερατάκι 14

 

Monster colouring page 22                             Monster colouring page 23

τερατάκι 15                                                                       τερατάκι 16

 

Monster colouring page 24                             Monster colouring page 25

τερατάκι 17                                                                      τερατάκι 18

 

Monster colouring page 26                             Monster colouring page 27

τερατάκι 19                                                                     τερατάκι 20

 

Monster colouring page 28                             Monster colouring page 29

τερατάκι 21                                                                       τερατάκι 22

 

Monster colouring page 29                             Monster colouring page 30

τερατάκι 23                                                                     τερατάκι 24

 

Monster colouring page 4                             Monster Colouring Page 5

τερατάκι 25                                                                     τερατάκι 26

 

Monster colouring page 6                             Monster colouring page 7

τερατάκι 27                                                                      τερατάκι 28

 

Monster colouring page 8                             Monster colouring page 9

τερατάκι 29                                                                      τερατάκι 30

 

τερατάκια 31

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Τερατάκια

  1. Pingback: Ζωγραφική | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *