Τα σχήματα

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας με τα Γεωμετρικά σχήματα

  2d-shapes-chart-for-children matching-shapes-to-pictures-worksheets-1 matching-shapes-to-pictures-worksheets-2
Τα βασικά Σχήματα   Τα σχήματα            Αντιστοίχιση 1      Αντιστοίχιση 2

 

shapes-worksheet-circle shapes-worksheet-square shapes-worksheet-rectangle shapes-worksheet-triangle
Κύκλος                           Τετράγωνο              Ορθογώνιο          Τρίγωνο

 

Πηγή: http://www.guruparents.com/


shape-worksheets-for-preschool-1  shape-tracing-worksheets-for-preschool-1
Φύλλο εργασίας-σπίτι     Φύλλο εργασίας 2

πηγή http://kiduls.net/
shapes-mix-up

Φύλλο εργασίας 1Αν θέλετε να διακοσμήσετε την τάξη σας , πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να εκτυπώσετε καρτέλες με τα γεωμετρικά σχήματα

shapes-mix-up

Καρτέλες με τα γεωμετρικά σχήματα
1 κυκλοι                     2

Φύλλο εργασίας κύκλοι                       Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας ορθογώνια               Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας τετράγωνα                 Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας τρίγωνα

3

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

πηγή: http://www.math-salamanders.com/

                        shapes-tracing-house4

Φύλλο εργασίας 1                                    Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2                                     Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

πηγή: http://www.worksheetfun.com/

shapes coloring pages                %ce%bf%cf%81%ce%b8%ce%bf%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%ce%bf

Ζωγραφική με τα σχήματα            Ζωγραφίζω και βρίσκω τα σχήματα

πηγή: http://www.allkidsnetwork.com/, http://www.kidslearningstation.com/
This entry was posted in Uncategorized, Γεωμετρικά σχήματα and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *