Τέλεια και ατελής διαίρεση

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Τέλεια και ατελής διαίρεση με μονοψήφιο διαιρέτη. Η έννοια του υπολοίπου.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να γνωρίσουν τι είναι υπόλοιπο,
  • να διευρύνουν ανοιχτές προβληματικές καταστάσεις σχετικά με την έννοια του υπολοίπου,
  • να γνωρίσουν ότι ένας αριθμός διαιρεί ακριβώς μόνο τα πολλαπλάσιά του,
  • να αναλύουν τον διαιρετέο σε πολλαπλάσια του διαιρέτη και να διακρίνουν αν υπάρχει και ποιο είναι το υπόλοιπο,
  • να επαληθεύσουν την ατελή διαίρεση

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

One thought on “Τέλεια και ατελής διαίρεση

  1. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη δουλειά σας. Εϊναι ένα σημαντικό εργαλείο για όλους .
    Μια σημείωση: Στο κεφάλαιο 2.13 έχετε ανεβάσει τις ίδιες σημειώσεις -εργασίες με το κεφάλαιο 2.12 .
    Καλή συνέχεια στο έργο σας!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *