Προγραφικές ασκήσεις


1. κάθετες


2. οριζόντιες


3. πλάγιες δεξιά


4. πλάγιες αριστερά


5. καμπύλη αριστερά


6. καμπύλη δεξιά


7. καμπύλη κάτω


8. καμπύλη πάνω


9. γωνία πάνω


10. γωνία κάτω


11. κύμα κάτω


12. κύμα πάνω


13. κύμα αριστερά


14. γάμα κάτω


15. γάμα πάνω


16. στρόβιλλος


17. κάθετες


18. κάθετες

This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *