Αφαίρεση με τη χρήση συμβόλων

Φ1      Φ4

Φύλλο εργασίας 1                Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2                Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3                Φύλλο εργασίας 3

f5    Φ7

Φύλλο εργασίας 1               Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2              Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3               Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

f6    f61

Φύλλο εργασίας 1               Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

One thought on “Αφαίρεση με τη χρήση συμβόλων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *