Βάρος-Λειτουργία ζυγαριάς

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού οι μαθητές θα έρθουν πρώτη φορά σε επαφή με την έννοια του βάρους και τη μέτρησή του. Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα παρατηρήσουν τα διάφορα είδη ζυγαριών
  • Θα πραγματοποιήσουν μία πρώτη εμπειρική σύγκριση των αντικειμένων χρησιμοποιώντας τους όρους “βαρύτερο” και “ελαφρύτερο”
  • Θα χρησιμοποιήσουν τους όρους “βαρύ”, “ελαφρό”, “βαρύτερο”, “ελαφρότερο”, “κιλό” και “ζυγαριά”
  • Ως μέσον σύγκρισης του βάρους αφενός θα χρησιμοποιήσουν την παραδοσιακή ζυγαριά, στην οποία το ζύγισμα βασίζεται στην ισορροπία δύο δίσκων και αφετέρου στα άλλα είδη ζυγαριών, όπως είναι η μηχανική και η αυτόματη ψηφιακή ζυγαριά.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παίζω με τη ζυγαριά : Διάλεξε το πιο βαρύ

αντικείμενο για να κερδίσεις πόντους

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *