Ήτανε μια φορά…

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε πέντε υποενότητες:

1. Τα ταξίδια του παππού μου

   2. Τα ταξίδια του παππού μου (συνέχεια)
  3. Μία αληθινή ιστορία

4. Στο νησί του Αιόλου

5. Γεια σου χαρά σου Βενετιά

ΘΕΜΑΤΑ

 • Φανταστικά ταξίδια
 • Περιπέτειες
 • Διαγενεακές σχέσεις

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός λόγος
 • Αφήγηση (Ε)
 • Λογοτεχνικά κείμενα
 • Κείμενα επιστημονικής φαντασίας
 • Διαφημιστικοί – πληροφοριακοί πίνακες

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία ώστε να είναι σε θέση :

 • να αποδίδει περιληπτικά το νόημα ενός κειμένου
 • να τιτλοφορεί παραγράφους
 • να συνθέτει αφήγηση με φανταστικά και πραγματικά στοιχεία
 • να εκφράζει τη συναισθηματική του αντίδραση σε μια αφήγηση
 • να κάνει προβλέψεις για την εξέλιξη μιας ιστορίας

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Κύρια εθνικά ονόματα
 • Το επίθετο πολύς
 • Διάκριση Παρατατικού και Αορίστου (εμπέδωση)
 • Διάκριση Μέλλοντα Εξακολουθητικού και Μέλλοντα Στιγμιαίου (εμπέδωση)
 • Ρήματα σε -άβω
 • Λεξιλόγιο (οικογένειες λέξεων, σύνθετες λέξεις, συνώνυμα)
 • Μεταφορική σημασία λέξεων-φράσεων
 • Παράγραφος, πλαγιότιτλοι

Χρόνος διδασκαλίας : 12 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Γ τάξη, βιβλίο δασκάλου

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Γ τάξης του πρώτου τεύχους
Picture

Επαναληπτικό διαγώνισμα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *