ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

  • 1. Βροχοσταλίδες
   • 2. Βροχοσταλίδες (συνέχεια)
  • 3. Χρησιμοποίησέ το ξανά…και ξανά…και ξανά
  • 4. Σκουπίδια στη θάλασσα

 

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός λόγος (αφήγηση)
 • Λογοτεχνικό κείμενο
 • Ενημερωτικά κείμενα
 • Ηλεκτρονικό κείμενο
 • Άρθρο περιοδικού
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Προπαροξύτονα ουσιαστικά σε -ος
 • Διάκριση αδύνατων τύπων προσωπικών αντωνυμιών και οριστικού άρθρου
 • Σύνθετες προτάσεις
 • Ουσιαστικά ως συμπληρώματα άλλων ουσιαστικών
 • Λεξιλόγιο (παραγωγή ρημάτων από ονόματα)
 • Oρθογραφία

Χρόνος διδασκαλίας : 10-12 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Δ τάξη, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Δ τάξης

Continue reading

Ένα σκαλί ακόμα

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε πέντε υποενότητες:

  1. O Σεπτέμβρης
  2. Αναμνήσεις του καλοκαιριού
  3. Ένα ακόμα σκαλί
  4. Ξημερώνει μια νέα μέρα…ώρα για σχολείο
  5. Αστραδενή

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός λόγος (βιωματική αναδιήγηση, περιγραφή κτιρίου)
 • Λογοτεχνικά κείμενα (ποίημα, πεζά)
 • Πληροφοριακό κείμενο
 • Άρθρο εφημερίδας
 • Χρηστικό κείμενο

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Χρόνοι του ρήματος (ενεστώτας, παρατατικός,εξακολουθητικός μέλλοντας ενεργητικής φωνής)
 • Επίθετα
 • Υποκείμενο, αντικείμενο ρήματος της πρότασης
 • Στίξη (αποσιωπητικά)
 • Λεξιλόγιο (σύνθετες λέξεις)
 • Oρθογραφία

Χρόνος διδασκαλίας : 12-14 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Δ τάξη, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Δ τάξης

Φύλλο εργασίας με το δισ-,δυσ-
Φύλλο εργασίας Υποκείμενο- Ρήμα – Αντικείμενο
Επαναληπτικό διαγώνισμα