Μέτρηση μεγεθών

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκουμε να ασκήσουμε τους μαθητές, ώστε να είναι σε θέση να:

  • μετρούν με μη συμβατικές μονάδες μέτρησης το μήκος, την επιφάνεια και τη χωρητικότητα
  • εφαρμόζουν στις μετρήσεις τους αριθμούς μέχρι το 50
  • έχουν μία πρώτη επαφή με τις συμβατικές μονάδες μέτρησης, όπως είναι το μέτρο και το λίτρο

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

μέτρηση μήκους   Μέτρηση χωρητικότητας
Ποιος πηδά πιο μακριά; / jele.gr                    Το πότισμα των λουλουδιών / jele.gr

Μέτρηση επιφάνειας
Η πολύχρωμη πλατεία / jele.gr