Όλοι στον κήπο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ο,ο)

  • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης σάκος
  • Ο/η εκπαιδευτικός υποδεικνύει τη λέξη όχι , την οποία μαθαίνουν ολικά.

Ορθογραφία: κότα

 

……………………………………………………………………………………………………………….

  • Τα παιδιά συνθέτουν το βιβλίο του γράμματος
  • Με αφορμή τις ασκήσεις , ο/η εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη βιβλία και άλλα έντυπαμε συνταγές. Συζητά με τα παιδιά το περιεχόμενό τους , καθώς και το αν στην οικογένειά τους καταγράφουν συνταγές.

Μπορεί να οργανωθεί μία συνάντηση με γονείς στην τάξη για να μαγειρέψουν σε ομάδες μία απλή συνταγή ( διαθεματική δραστηριότητα που προεκτείνεται στα μαθηματικά, τα εικαστικά και τη μελέτη περιβάλλοντος)

  • Με αφορμή την άσκηση 4 του Τ.Ε. ο/η εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη προσκλήσεις διαφορετικών ειδών. Τα παιδιά διατυπώνουν υποθέσεις για το περιεχόμενό τους και τις διαφορές τους. Ο/η εκπαιδευτικός τις διαβάζει και συζητούν για αυτές.
  • Προτείνεται να μάθουν το πρώτο από τα Έξι τραγούδια για ποντίκια του Γ. Κουρουπού , που περιέχονται στον ομώνυμο ψηφιακό δίσκο (CD)

 

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλοι στον κήπο

Όλοι στον κήπο (για αμβλύωπες)
 
Continue reading

Όλοι στον κήπο

 

 
 

 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλοι στον κήπο

Όλοι στον κήπο (για αμβλύωπες)
 

ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

 

Διαφάνεια18  Διαφάνεια19

Διαφάνεια20  Διαφάνεια21
 
πηγή: http://pelekanou.blogspot.gr/
 

Picture

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture         Picture

Το γράμμα Ο πηγή:http://www.stintaxi.com     Η φωνή Ο πηγή: www.jele.gr
και μερικά ωραία βιντεάκια…