Ιστορίες παιδιών

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

        • 1. Κορίτσι

2. O 6χρονος ήρωας της Oρλεάνης

3. Το μεγάλο μυστικό

4. O αδελφός της Ασπασίας

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

  • Αναφορικός λόγος (αφήγηση του ίδιου γεγονότος από διαφορετική οπτική γωνία, αφήγηση μιας περιπέτειας)
  • Λογοτεχνικά κείμενα (πεζά, ποίημα)
  • Ενημερωτικά κείμενα
  • Άρθρα εφημερίδας

Continue reading