Υπολογίζω τα ρέστα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κέρματα του ευρώ στις καθημερινές τους συναλλαγές ελέγχοντας τα ρέστα.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να :

 • Διαπιστώνουν τις σχέσεις μεταξύ του 1 ευρώ και 50 λεπτά, 20 λεπτά, 10 λεπτά
 • Υπολογίζουν τα ρέστα
 • Επιλύουν πραγματικά προβλήματα κάνοντας χρήση του ευρώ
 • Αξιοποιούν πληροφορίες που δίνονται μέσα από μία εικόνα
 • Μπορούν να χρησιμοποιούν την εκτίμηση για τη λύση ενός προβλήματος
 • Εργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μιας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

           Pick and Mix

Αγόρασε δώρο και κάνε κλικ στα κέρματα        Παιχνίδια με το ευρώ

Δώσε τα ρέστα
 
 

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές να γνωρίσουν όλα τα κέρματα του ευρώ και να κάνουν ανταλλαγές

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:

 • Διακρίνουν κέρματα του ευρώ και την αξία τους
 • Αναγνωρίζουν τα ελληνικά κέρματα του ευρώ
 • Κάνουν ανταλλαγές με κέρματα
 • Εκτιμούν τη συνολική αξία δύο ή περισσότερων κερμάτων και να βρίσκουν το υπόλοιπο ενός ποσού
 • Συνεργάζονται σε ομάδες των δύο και των τεσσάρων

πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Τα κέρματα του ευρώ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

                             

Μαθαίνω το ευρώ                                              Υπολογίζω με ευρώ 

 

 

Βρες τα νομίσματα

 
 

Οι αριθμοί μέχρι το 100- Χρήμα

ΣΤΟΧΟΙ

1. Βασικός στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η οργάνωση και η επέκταση των γνώσεων των μαθητών στους αριθμούς μέχρι το 100. Οι περισσότεροι μαθητές ήδη γνωρίζουν να μετρούν μέχρι το 100, ενώ αρκετοί από αυτούς γνωρίζουν επίσης τη γραφή και την ανάγνωση των αριθμών αυτών. Στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού θα επιδιώξουμε να συστηματοποιήσουμε τις γνώσεις αυτές και να τις συνδέσουμε με τη γενικότερη λογική της λειτουργίας του δεκαδικού συστήματος της αρίθμησης.Με άλλα λόγια, στόχος μας είναι να μάθουν οι μαθητές να διακρίνουν τις μονάδες και τις δεκάδες των αριθμών και να τους διατάσσουν στη σειρά.

2. Μεταξύ των στόχων αυτού του μαθήματος περιλαμβάνεται η εξοικείωση των μαθητών με τα νομίσματα των 100 ευρώ και λεπτών, έτσι ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την εμπέδωση των αριθμών. Στο πλαίσιο παιγνιωδών δραστηριοτήτων οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν ανταλλαγές νομισμάτων (π.χ. τα 20 ευρώ είναι ίσα με δύο νομίσματα των 10 ευρώ, 10+10=20 κτλ) Κατ’ αυτόν τον τρόπο εμπεδώνουν οι μαθητές και τα αθροίσματα των δεκάδων, εκτελώντας προσθέσεις του τύπου 20+10, 20+20, 50+10 κτλ. Για τον σχηματισμό των νομισμάτων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον πολλαπλασιασμό: τα 50 ευρώ είναι ισοδύναμα με πέντε νομίσματα των 10 ευρώ, 5 φορές το 10 ίσον 50

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4 (προηγούμενος-επόμενος αριθμός_

Φύλλο εργασίας 5 (προηγούμενος-επόμενος αριθμός)

Φύλλο εργασίας 6 (προηγούμενος-επόμενος αριθμός)

Φύλλο εργασίας 7 (προηγούμενος- επόμενος αριθμός)

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

   

Παζλ με χαρτονομίσματα                                Εφαρμογή Οριζόντιο Αριθμητήριο

Σ συμπιεσμένη μορφή για να

τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας

 

    ο κουμπαράς

Συλλογή από συνδετήρες/jele.gr                       Ο κουμπαράς – Χρήματα/jele.gr