Άγιος Βασίλης

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε, να εκτυπώσετε και να  ζωγραφίσετε με τα παιδιά χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές με θέμα τον Άγιο Βασίλη.

 

Φύλλο ζωγραφικής 1

Φύλλο ζωγραφικής 2

Φύλλο ζωγραφικής 3

Φύλλο ζωγραφικής 4

Φύλλο ζωγραφικής 5

Φύλλο ζωγραφικής 6

Φύλλο ζωγραφικής 7

Φύλλο ζωγραφικής 8

Φύλλο ζωγραφικής 9

Φύλλο ζωγραφικής 10

Φύλλο ζωγραφικής 11

Φύλλο ζωγραφικής 12