Το γράμμα Λ

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε σε μορφή PDF φύλλα εργασίας με το γράμμα Σ σ ς καθώς και συνοδευτικό εποπτικό υλικό (video, καρτέλες κτλ)

 

 

το γράμμα λ

Η συλλαβή λα

λα λε λο λι