Διαιρέσεις

PictureΚύριος στόχος του κεφαλαίου είναι να ασκηθούν οι μαθητές στην εκτέλεση της διαίρεσης ως αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού. πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να :

  • αναγνωρίζουν την πράξη της διαίρεσης σε καθημερινές καταστάσεις.
  • αντιμετωπίζουν καταστάσεις διαίρεσης μερισμού και μέτρησης.
  • εκτελούν με ευκολία τα γινόμενα, για να βρίσκουν το πηλίκο της διαίρεσης ή να το προσδιορίζουν κατά προσέγγιση
  • προσδιορίζουν τη θέση ενός πηλίκου ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πολλαπλάσια ενός αριθμού.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6