Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλημάτων από τις 4 πράξεις, με αριθμούς ως το 1.000.000

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

 • να αξιοποιούν τις γνώσεις τους για τους αριθμούς , ώστε να διαχειριστούν προβλήματα με μεγάλους αριθμούς,
 • να εκτιμούν την τάξη μεγέθους του αποτελέσματος ενός γινομένου ΄ή ενός πηλίκου με μεγάλους αριθμούς,
 • να αντιληφθούν τους κινδύνους που υπάρχουν σε μία πρόβλεψη βασισμένη σε εκτίμηση, ιδιαίτερα στην περίπτωση του πολλαπλασιασμού,
 • να χρησιμοποιούν την υπολογιστική μηχανή,
 • να διατυπώνουν πρόβλημα με δεδομένη απάντηση και αντίστροφο ενός προβλήματος.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλήματος. Διατύπωση και επίλυση προβλημάτων

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

 • να διαχειρίζονται προβλήματα με “μεγάλους”αριθμούς (100.000+),
 • να αξιοποιούν πληροφορίες και να διατυπώνουν προβλήματα,
 • να αξιολογούν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές (κείμενο, σχήμα, πίνακα, διάγραμμα) και να διατυπώνουν ενδιάμεσα ερωτήματα,
 • να χρησιμοποιούν τη μέθοδο αναγωγή στη μονάδα,
 • να χρησιμοποιούν την υπολογιστική μηχανή.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η έννοια της εκτίμησης σε πραγματικές καταστάσεις

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να σταθεροποιήσουν, να εφαρμόσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για την εκτίμηση με δεκαδικούς αριθμούς
 • να χρησιμοποιούν την υπολογιστική μηχανή

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading