Προβλήματα με συμμιγείς

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να εκτελούν πράξεις με συμμιγείς προκειμένου να λύσουν προβλήματα της καθημερινής ζωής.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

  • Nα διακρίνουν πότε είναι πιο εύκολο να υπολογίσουμε με συμμιγείς (μετρήσεις χρόνου) και πότε με δεκαδικούς αριθμούς (μετρήσεις μήκους, ευρώ, μάζα κτλ.).
  • Nα μετρούν το χρόνο που πέρασε ή που υπολείπεται σε σχέση με μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (υπολογισμός ηλικίας).
  • Nα χρησιμοποιούν τη γραμμή του χρόνου.
  • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading