Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να κατανοήσουν τον αλγόριθμο της κάθετης αφαίρεσης διψήφιων με μονοψήφιο ή διψήφιο, με δανεικό και να τον χρησιμοποιούν ως μια από τις στρατηγικές υπολογισμού αποτελέσματος.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Επαληθεύουν με τον κάθετο άβακα κάθετες αφαιρέσεις διψήφιων με μονοψήφιο ή διψήφιο με δανεικό.
  • Βρίσκουν το λάθος σε μία κάθετη αφαίρεση με δανεικό και το διορθώνουν.
  • Συμπληρώνουν τους αριθμούς που λείπουν σε μία κάθετη αφαίρεση με δανεικό.
  • Μετατρέπουν οριζόντιες αφαιρέσεις σε κάθετες.
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να κατανοήσουν τον αλγόριθμο της κάθετης πρόσθεσης με κρατούμενο και να τον χρησιμοποιούν ως μία στρατηγική στην λύση προβλημάτων.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Επαληθεύουν με τον κάθετο άβακα κάθετες προσθέσεις διψήφιων με μονοψήφιο ή διψήφιο με κρατούμενο.
  • Βρίσκουν το λάθος σε μία κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο και το διορθώνουν.
  • Συμπληρώνουν τους αριθμούς που λείπουν σε μία κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο.
  • Μετατρέπουν οριζόντιες προσθέσεις σε κάθετες.
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5