Το ρήμα είμαι

Βοηθητικά ρήματα

Στην ελληνική γλώσσα βοηθητικά ρήματα είναι τα ρήματα είμαι και έχω όταν χρησιμοποιούνται για τον περιφραστικό σχηματισμό των χρόνων.

Το βοηθητικό ρήμα εγώ είμαι

Ασκήσεις με το ρήμα εγώ είμαι

Continue reading