Περσικοί πόλεμοι

PictureΜάθημα 15ο : Το Περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μ.Ασίας

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία για τη δημιουργία, την επέκταση και το χαρακτήρα του κράτους των Περσών ώς το τέλος του 6oυ αιώνα, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούσαν στις ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας.
• Να γνωρίσουν την επανάσταση και την προσπάθεια για ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας.
• Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες σχετικές με την ενότητα, όπως: σατράπης, λεηλασία,επανάσταση.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Continue reading