Τιτίνα, η κότα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (Επεξεργασία του Τ)

  • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης Τ
  • Υποδεικνύεται η λέξη τι την οποία μαθαίνουν ολικά
  • Επισημένεται το άρθρο η στον τίτλο

 

……………………………………………………………………………………………….

  • Τα παιδιά συνθέτουν το βιβλίο του γράμματος
  • Οι μαθητές αναγνωρίζουν και διαβάζουν τις λέξεις πατάτα, πίτα της άσκησης στη σελ.25 του Β.Μ.
  • Ο/η εκπαιδευτικός περιγράφει ένα απλό αντικείμενο και γράφει την ερώτηση “τι είναι” στον πίνακα (π.χ. μέσα σε αυτή βάζουμε τα πράγματά μας για να έρθουμε στο σχολείο. Τι είναι;). Ζητά από τους μαθητές να μαντέψουν. Οι μαθητές στη συνέχεια κάνουν δικά τους μικρά αινίγματα. Κάθε φορά δείχνουν το τι στη ερώτηση που κάνουν.
  • Με αφορμή την αναφορά στο ταξίδι με τρένο, ο/η εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη εισιτήρια από διάφορα μέσα αναφοράς και φυλλάδια με δρομολόγια. Τα συγκρίνουν και συζητούν για τη χρήση τους και το γραπτό περιεχόμενό τους.
  • Ο/η εκπαιδευτικός με αφορμή την εικόνα στο Τ.Ε., φέρνει στην τάξη τηλεκάρτες και τηλεφωνικό κατάλογο και συζητούν για τη χρήση τους.

 

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Τιτίνα, η κότα

Το γράμμα τ (Μ.Δ)


Αντιγραφή Τ,τ
Τιτίνα, η κότα (για αμβλύωπες)


Το γράμμα τ


Αντιγραφή το τ


Το γράμμα Τ

T    t    Χωρίς τίτλο
Καρτέλα με το Τ                      Ταφ         Ταφ (για αμβλύωπες)

ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Διαφάνεια4  Διαφάνεια5

 
πηγή: http://pelekanou.blogspot.gr/
 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture  αρχείο λήψης
Το γράμμα Τ                                                     Ένα κομμάτι τούρτα (Τ,τ)

πηγή:http://www.stintaxi.com

και μερικά ωραία βιντεάκια

Τιτίνα, η κότα

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της γλώσσας της Α τάξης δημοτικού στην ενότητα : Τιτίνα, η κότα
 
 
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Τιτίνα, η κότα

Αντιγραφή Τ,τ

Τιτίνα, η κότα (για αμβλύωπες)

T    t    Χωρίς τίτλο
Καρτέλα με το Τ                      Ταφ         Ταφ (για αμβλύωπες)

ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Διαφάνεια4  Διαφάνεια5

 
πηγή: http://pelekanou.blogspot.gr/
 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture  αρχείο λήψης
Το γράμμα Τ                                                     Ένα κομμάτι τούρτα (Τ,τ)

πηγή:http://www.stintaxi.comκαι μερικά ωραία βιντεάκια