Μετρώ και εκφράζω το μήκος

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Μέτρηση μήκους. Εμφάνιση του τρίτου δεκαδικού ψηφίου στους δεκαδικούς.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να γνωρίσουν τις συνήθεις μονάδες μήκους και τις σχέσεις ανάμεσα στο μέτρο και τις υποδιαιρέσεις του,
  • να μπορούν να χρησιμοποιούν τον χάρακα, τη μεζούρα και το γαλλικό μέτρο,
  • να εκφράζουν το αποτέλεσμα μιας μέτρησης με μορφή φυσικού, συμμιγού και δεκαδικού (το τελευταίο σε απλές περιπτώσεις: δεκαδικοί με 2 δεκαδικά ψηφία και με μονάδα αναφοράς το μέτρο),
  • να γνωρίσουν ότι το 1 χιλιοστό του μέτρου συμβολίζεται με δεκαδικό αριθμό με 3 δεκαδικά ψηφία

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading