ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

1. Όλου του κόσμου τα παιδιά
2. Το σχολείο του κόσμου
3. Τα Δικαιώματα των παιδιών
4. Η 5η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών

 

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

  • Κατευθυντικός λόγος
  • Πληροφοριακά κείμενα (άρθρο διαδικτύου)
  • Εγκυκλοπαιδικά κείμενα
  • Λογοτεχνικά κείμενα
  • Αφίσα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

  • Oριστικές αντωνυμίες
  • Ειδικοί σύνδεσμοι
  • Χρόνοι ρημάτων [Ε]
  • Υποκείμενο του ρήματος της πρότασης [Ε]
  • Λεξιλόγιο (οικογένειες λέξεων)
  • Oρθογραφία (πού-που, πώς-πως)

Χρόνος διδασκαλίας : 10-12 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Δ τάξη, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Δ τάξης

Continue reading