Ταξίδια στο διάστημα

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

  • Ο άνθρωπος στο διάστημα
  • Τι βλέπουμε από το διάστημα
  • Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα
  • Ταξίδια στο διάστημα

 

Χρόνος διδασκαλίας :  8-12 διδακτικές ώρες Continue reading