Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τη σημασία καθενός από τα ψηφία ενός δεκαδικού αριθμού και να συγκρίνουν δεκαδικούς αριθμούς.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • να δείχνουν στην αριθμογραμμή τους αριθμούς που σύγκριναν , ιδίως δεκαδικούς με ίδιο ακέραιο μέρος και διαφορετικό πλήθος δεκαδικών ψηφίων,
  • να παρεμβάλουν δεκαδικούς ανάμεσα σε δεκαδικούς ή φυσικούς,
  • να κάνουν νοερούς υπολογισμούς σε δεκαδικούς αριθμούς και να λύνουν προβλήματα,
  • να εργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4  για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να βρίσκουν τους αριθμούς που βρίσκονται πριν και μετά από μία εκατοντάδα, στηριζόμενη στο φωνολογική ανάλυση των αριθμών και στο συμπλήρωμα του 100
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Κάνουν σύγκριση, διάταξη, παρεμβολή σε τριψήφιους αριθμούς.
  • Αναλύουν έναν τριψήφιο αριθμό σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες.
  • Μπορούν να αριθμούν ανά 1 μέχρι το 1.000 ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας (με ή χωρίς εποπτικό υλικό).
  • Συνεργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μίας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1