Ταξίδια στο διάστημα

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

 • Ο άνθρωπος στο διάστημα
 • Τι βλέπουμε από το διάστημα
 • Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα
 • Ταξίδια στο διάστημα

 

Χρόνος διδασκαλίας :  8-12 διδακτικές ώρες Continue reading

Ποπό! Κόσμος που περνά!

PictureΣτόχοι της ενότητας

 • Περιγραφή προσώπου.
 • Απλές προτάσεις με υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο.
 • Δημιουργία αντίθετων λέξεων με αχώριστα μόρια.
 • Αντίθετες λέξεις.
 • Θηλυκά ουσιαστικά σε -α.
 • Συλλαβισμός.
 • Λεξιλόγιο για μέρη του σώματος και του προσώπου.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας- Περιγραφή προσώπου

Φύλλο εργασίας – Αντίθετες λέξεις

Φύλλο εργασίας – θηλυκά ουσιαστικά σε -α

Επαναληπτικό διαγώνισμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής