Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σταθεροποίηση των γνώσεων για τους συμμιγείς και τους δεκαδικούς. Προετοιμασία για τις μετατροπές μονάδων

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να μετατρέπουν συμμιγείς αριθμούς σε δεκαδική μορφή (μονάδα αναφοράς μέτρο, κιλό, ευρώ),
  • να εμπεδώσουν τις σχέσεις μεταξύ των μονάδων μέτρησης μήκους και βάρους, των πολλαπλασίων και των υποδιαιρέσεων τους,
  • να εκτελούν προσθέσεις και αφαιρέσεις συμμιγών με κρατούμενο και δανεικό,
  • να γενικεύσουν τις συνήθεις τεχνικές πρόσθεσης και αφαίρεσης δεκαδικών , για δεκαδικούς με τρία δεκαδικά ψηφία,
  • να διαχειρίζονται συμμιγείς και δεκαδικούς αριθμούς σε απλές καταστάσεις πολλαπλασιασμού

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Continue reading