Αρχαϊκά χρόνια (Κεφάλαια 10-14)

Μάθημα 10ο : Σπάρτη: Η κοινωνία και το πολίτευμα

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη του σπαρτιατικού κράτους.
• Να γνωρίσουν και να αναφέρουν στοιχεία από την κοινωνική και πολιτική του οργάνωση.
• Να κατανοήσουν ιστορικές έννοιες σχετικές με την ενότητα όπως: είλωτες, περίοικοι κ. α..

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Σπάρτη: Η κοινωνία και το πολίτευμα

Continue reading