Πρόσωπο

 Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους ή πάνω στις εικόνες για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας σε μορφή pdf ζωγραφιές με θέμα τα πρόσωπα.
Οι εικόνες είναι από το www.kids-n-fun.com

     

Αγόρι                                                       Κορίτσι
Continue reading