Προσωπική φροντίδα και υγιεινή

Πατήστε στις παρακάτω εικόνες για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας με θέμα την προσωπική φροντίδα και υγιεινή. Κατάλληλο για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.


                                        
Φύλλο εργασίας 1                           Φύλλο εργασίας 2                          Φύλλο εργασίας 3


                                        
Φύλλα εργασίας 4                           Φύλλο εργασίας 5                       Φύλλο εργασίας 6


                                       
Φύλλο εργασίας 7                            Φύλλο εργασίας 8                     Φύλλο εργασίας 9


                                       
Φύλλα εργασίας 10                            Φύλλα εργασίας 11             Φύλλα εργασίας 12


                                       
Φύλλο εργασίας 13                          Φύλλο εργασίας 14                 Φύλλα εργασίας 15

πηγή: http://www.cookie.com/