Προσθετική ανάλυση των αριθμών από το 6 μέχρι το 10

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Picture

Πρώτος στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να βοηθηθούν οι μαθητές να κατανοήσουν τη δυνατότητα ανάλυσης των αριθμών από το 6 μέχρι το 10 σε αθροίσματα δύο όρων. Επιδιώκουμε επίσης να βοηθήσουμε τους μαθητές να εντοπίσουν, τα οργανώσουν και να εργαστούν με όλα τα αθροίσματα στα οποία αναλύονται οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10. τέλος, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι μαθητές να εφαρμόζουν τη διαδικασία ανάλυσης των αριθμών με όλα τα δυνατά αθροίσματα σε πραγματικές καταστάσεις που εμφανίζονται στην καθημερινή τους ζωή.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2