Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία. Στρατηγικές υπολογισμών. Αλγόριθμος.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να χρησιμοποιούν στρατηγικές υπολογισμού για την αφαίρεση δεκαδικών,
  • να εμπεδώσουν τη συνηθισμένη τεχνική εκτέλεσης της αφαίρεσης δεκαδικών με δύο δεκαδικά ψηφία,
  • να μετατρέπουν οριζόντιες γραφές σε κάθετες και να εκτελούν τις πράξεις,
  • να διαχειρίζονται προβλήματα με ευρώ.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Φύλλο εργασίας 1
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (1)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία. Στρατηγικές υπολογισμών. Αλγόριθμος. Τοποθέτηση στην αριθμογραμμή

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να χρησιμοποιούν στρατηγικές υπολογισμού για την πρόσθεση δεκαδικών,
  • να εμπεδώσουν τη συνηθισμένη τεχνική εκτέλεσης της πρόσθεσης δεκαδικών με δύο δεκαδικά ψηφία,
  • να μετατρέπουν οριζόντιες γραφές σε κάθετες και να εκτελούν τις πράξεις,
  • να διαχειρίζονται προβλήματα με ευρώ,
  • να αποκωδικοποιούν και να οργανώνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ